Dojang regler i Ji-sig Taekwondoklub Stevns
 

1. Alle skal være til stede i Dobog præcis når træningen starter. Hvis man kommer for sent, afventer man trænerens tilladelse til at deltage i træningen.

2. Dojangen må ikke betrædes med fodtøj

3. Man bukker, når man træder ind i Dojangen, og når man forlader denne.

4. Før træningen starter og ved dens afslutning hilser alle samlet, først mod flaget, derefter mod træneren / instruktøren.
5. Alle viser hinanden respekt og høflighed, bl.a. ved altid at bukke når man vender front mod en af de andre elever, eller trænere.

6. Ingen træner andet end det de har fået ordre på eller tilladelse til.

7. Man ligger ikke henslængt eller "hænger" op af stolper o.l. under træning

8. Øl, vin, spiritus, tobak og andre stimulanser er strengt forbudt i Dojangen.

9. Dojangen skal altid være ren og ryddelig, så husk altid at rydde op efter jer.

10. Al henvendelse til træneren eller instruktøren skal ske på en høflig og afdæmpet måde med de koreanske benævnelser, kyosa-nim / sabeom-nim / kwanjang-nim, afbryd aldrig trænerne.

11. Dobogen skal være ren og velholdt, negle på hænder og fødder kortklippede, og den personlige hygiejne i orden.

12. Eleven skal være korrekt påklædt. (For elever unde 1. Dan hvid dobok, og hvidt udstyr, spørg evt træneren)

13. Smykker, kæder, ure, tyggegummi o.l. aftages / fjernes før træningen starter

14. Højere graduerede bør behandle lavere graduerede med venlighed og lavere graduerede skal behandle højere graduerede med respekt.

15. Al instruktion / demonstration skal følges med opmærksomhed og koncentration.

16. Optræd altid på en rolig, værdig og behersket måde.

17. Alle må gøre sit (DO). Vent ikke på andre gør det for jer. Træn hårdt og regelmæssigt. Det er den eneste rigtige vej.

18. Eleven skal altid være loyal overfor træneren og taekwondo.

19. Ærinder under træningen kan kun ske med trænerens tilladelse.

20. Taekwondo må kun bruges som selvforsvar i overensstemmelse med nødværgerettens § 13.

 

 
 

충의 - Loyalitet

인내 - Tålmodighed

정의 - Retfærdighed

겸손 - Ydmyghed

예의 - Gode manere

겸손 - Beskedenhed

지식 - Kundskab